جمعه, 24 مرداد 1399
عنوان : مدارك و مستندات لازم حائز شرایط جهت بهره مندی از تسهیلات حوزه مكانیزاسیون كشاورزی ( ورود به سایت )
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ 
ساعت : ۱۳:۷:۴۴

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

مدارک و مستندات لازم و حائز شرایط تراکتورها جهت بهره مندی از تسهیلات حوزه مکانیزاسیون کشاورزی

مدارک و مستندات لازم و حائز شرایط دنباله بندها جهت بهره مندی از تسهیلات حوزه مکانیزاسیون کشاورزی

ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل

فرم آنالیز قیمت

فرم اظهار شده توسط وارد کنندگان جهت محاسبه کالاهای وارداتی

ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی

تعهد نامه ارز دولتی

تعهد قیمت طبق ضوابط سامانه 124بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0