چهارشنبه, 29 خرداد 1398
عنوان : جداول دستورالعمل برآورد سوخت مصرفی ماشین های كشاورزی برای انجام عملیات مكانیزه
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ 
ساعت : ۱۰:۲۷:۴۳

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

دستورالعمل برآورد سوخت مصرفی ماشین های کشاورزی برای انجام عملیات مکانیزه

پیوست شماره 3

پیوست شماره 5


نمایش تعداد بازدیدها : 223

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0