يکشنبه, 29 مهر 1397
عنوان : اهداف كمی پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش كشاورزی در سال 1397
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ 
ساعت : ۱۰:۳۱:۳۸

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

اهداف کمی پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی در سال1397

برنامه کل زیر بخش ها در سال اول برنامه ششم 23-5-97

برش استانی اهداف کمی پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی در سال 97


نمایش تعداد بازدیدها : 258

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0